Natuur Rituelen

De natuurfeesten bestaan zijn ontsproten uit de cycli van de seizoenen. De seizoensovergangen zijn onlosmakelijk verbonden zijn met het leven op aarde. Elk seizoen heeft haar charme waaruit moeder aarde zal geven of nemen.

Het voelen en begrijpen van de essentie van de natuurfeesten is een begin om de kracht van de natuur te leren kennen en ervaren…..

De natuurfeesten zijn onder te verdelen in 8 natuurfeesten ook wel sabbats genoemd, alle sabbats zijn verweven met elkaar.

Onder de button NATUUR RITUELEN staan de jaarfeesten op datum met een doorklik naar meer informatie en mooie natuur rituelen die je tijdens deze natuurfeesten kunt doen.